Otelinizde Legionella hastalığından bahsetmek istemiyorsanız...

Uluslararası tur operatörlerince, Legionella hastalığından dolayı, rezervasyon ve konaklama problemi yaşamak istemiyorsanız...

Legionellayı bize bırakın, siz sadece davetlilerinizi mutlu etmeye çalışın!

  

Şirketimiz, sanayi ve hizmet sektörü ile çalışan bir taahhüt firmasıdır.  Ana faaliyet alanı olan otel, sosyal alanlar ve ticaret merkezi tadilatları yanında, Tezulaş aynı zamanda Fransız Sanichem firmasının yetkili temsilcisi olup, Legionella hastalığına karşı sistem ve malzeme pazarlamaktadır. 

Konvansiyonel yöntemler; (sıcak su uygulaması, sürekli veya şok klorlama, UV ışınları) Legionella bakterisi için  sınırlı mücadele yöntemleri olarak kalmaktadırlar.

 Tarafınıza önerilen iyonizasyon yöntemi; yosun ve bakteri üremesine uygun bir ortam oluşturan termal sular, her türlü sıcak su şebekeleri ve soğutma kuleleri su hatlarına elektroliz tekniği uygulayarak belli dozajda metal iyonlar enjekte etmektir.

 Elektroliz sonucu oluşan iyonlar çok az miktardaki  Ag+ iyonları ve  Cu ++ bakır iyonlarıdır.

 Sıcak su şebekeleri ve diğer su sistemlerinde yayılan bu iyonlar Legionella Pneumophila,  Pseudomonas bakterileri, coliformlar, streptocoklar, staphylocoklar ve yosunların oluşmasını ve üremesini engelemektedirler.

 Özellikle Legionella bakterisinden korunmak (veya tedavisi) için, tıbbi ve ilmi olarak kanıtlanmış

bakır-gümüş teknolojisi, halen kullanılan diğer tekniklerle mukayese edilirse birçok avantaj sağladığı gözlemlenir.

 Uygulama, korunma ve/veya tedavi amaçlı olarak tatbik edilebilinir.

 Hangi yöntem uygulanırsa uygulansın, suyun değerleri insan kullanımı normları içinde kalmaktadır

(Şartname 2001/1220, tarih :20 aralık 2001).

 İyonizatörler genelde Kanada’da üretilmekte olup, 2004 senesinden sonra bazı modeller Fransa’da üretilmeye başlamıştır.

 Bahsi geçen sistem herhangi bir malzeme değil; bir yöntemdir. Standart elektrotlarla yola çıkılabileceği gibi; probleme yönelik özel sistemler de hayata geçirilmektedir.

Sistemin Avantajları

- Tıbbi ve ilmi olarak kabul görmüş bakır ve gümüş iyonları biofilmlere etkir ve bakteri yuvalarını tamamen yok eder.
- Kimyevi malzeme kullanılmadığı müddetçe suyun içilebilirliğini etkilemez.
- Sistemin geçici olarak çalışmaması durumunda bakteri üremez.
- Sistemin çalışması suyun ısısından bağımsızdır.
- Hiperklorasyon ve ısı şoklama gibi tradisyonel çözümlerin uygulanmasında sıkça rastlanan kaçak riski ve şebeke malzemelerinin zarar görmesini engeller.
- Bakım maliyeti düşüktür (senede 1 çift elektrot).
- Sistemin montajı basit ve çabuktur.



Teknik Özellikler

İyonizasyon Kutusu

- Uzunluk : 44 cm
- Genişlik : 12 cm
- Yükseklik : 23 cm
- Malzeme : CPVC
- Giriş ve Çıkış : 1,5" – 2" 3"
- Azami Kullanım Isısı : 80° C
- Azami Kullanım Basıncı : 6 bar

- «Hingelok» Tipi Kapak
(Su geçirimsizliği ve elektrot mesnetlerinin sağlamlığını sağlamaktadır)


Elektrotlar

- Dikdörtgen şeklindedir
- Yük : ± 6,5 cm
- Genişlik : ± 5,5 cm
- Kalınlık : ± 1,5 cm
- Akış : Bakır ve Gümüş




Kontrol Kutusu


- Giriş    Voltaj Aralığı : 0 à 32V
            Akım: Max: 6.5A
            Güç : 297W
            Voltaj Toleransı : 2.0 %
            Hat Regülasyonu : 0.5 %
           Yük Regülasyonu : 0.5 %
 
- Çıkış    Voltaj Aralığı: 88 ~ 132VAC uP
                             176 ~ 264VAC uP
                             248 ~ 370VDC uP
            Frekans Aralığı : 47 ~ 63Hz
            Etkinlik : 86 %
            Akım : 6A / 115VAC
                   3.5A/ 230VAC
            Azami Akım : 20A/ 115VAC
                              40A / 230VAC
            Giriş Koruması : <3.5 mA / 240VAC
 
- Koruma          Yükleme Koruma Tipi : Termik sigorta
                      Voltaj Yüklemesi : Termik Sigorta
                      Isı Kontrolü : RTH1 65 FAN ON, 55 FAN OFF
                                                                                            RTH1 70 FAN ON, 65 FAN OFF

- Çevre Çalışma       Süresi : - 10 ~ + 60
  Şartları                 Rutubet : 20 ~ 90 RH yoğuşumsuz
                            Stoklama Rutubeti : -20 ~ +85, 10 ~ 95 % RH
                            Isı Katsayısı : 0.03 %C/ (0 ~ 50C)
                            Vibrasyon : 1 sıklı, periyod: 60 dak. (x,y,z akışında)


Tezulaş İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bağdat Caddesi No.: 205/12
34726 Çiftehavuzlar – İSTANBUL
Tel. :(090) 216 358 21 17 - 350 06 92
Fax.:(090) 216 368 39 31
www.tezulas.com
 www.tezulas-sanichem.com
 info@tezulas.com