LEJYONELLA DEZENFEKSİYON TEKNİKLERİNE BAKIŞ


Sıcak Su Uygulaması

Lejyonella bakterileri 60 derece üzeri hararette yaşayamazlar. Su şebekesindeki suyun tüm son kullanım noktalarında ( lavabo, duş, v.s.) 70 dereceye ulaşmasını sağlayarak 30 dakika akıtılması sıkça kullanılan bir yöntemdir.

Avantajları :

 • Uygulaması kolaydır.

 • Malzeme yatırımı gerektirmez.
   

Dezavantajları :

 • Önemli işçilik maliyeti gerektirir.

 • Kullanıcıların yanma riski vardır.

 • Bakteriler birkaç hafta sonra tekrar üremeye başlarlar.

 • Enerji masrafı önemlidir.

   

Ultraviyole Işınları İle Dezenfeksiyon

254 nanometre seviyesindeki ultraviyole ışınları bakterileri öldürmektedir, ne var ki bu teknik tek başına kör noktalarda oluşmuş bakterileri ve su şebekesinde mevcut biofilmleri tamamen yok edememektedir. Bu teknoloji sıcak su ve klorlama teknikleri ile beraber kullanıldığında daha etkili olmaktadır.

Devamlı veya Şok Klorlama Yöntemi

Klor ve deriveleri (klor dioksit gibi) oksidant özelliklerinden ötürü Lejyonella bakterilerinin üremesini önlemektedirler. Su şebekesine devamlı klorlama için 0,5-2 ppm, şok klorlama için 20-50ppm dozunda klorlu malzeme enjeksiyonu yeterli olmaktadır.
 

Avantajları :

 • Klor deriveleri, suya doğrudan enjekte edildiğinden, tüm su şebekesine uluşabilmektedir.

   

Dezavantajları :

 • Klorlu su paslanmaya yol açmakta, dolayısıyla başka kimyasal maddelerle temizliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Üstelik paslanma sıcaklıkla artmaktadır (Klor bioksit javel suyundan daha az paslanmaya yol açmaktadır).
   

 • Klor, bakterinin üremesini önlemekle birlikte, bakteri yuvalarının yok olmasını sağlamaz. Klorlamaya ara verilmesiyle birlikte su şebekesinin bakteriler tarafından çok çabuk istilası kaçınılmazdır.
   

 • Son epidemilojik çalışmalar suyun içindeki klor ve deriveleri oranlarının kanser riski ile doğru orantılı olduğunu göstermektedir.
   

 • Enjekte edilen malzeme bedeli göz ardı edilemez, üstelik suyun analitik takibi oldukça zordur.
   

 • Bazı klorlu maddelerin stoklanması güvenlik açısından problem yaratabilir.

   

İyonizasyon

Bu teknoloji ve sonuçları tıbbi ve akademik medyada sıkça ele alınmaktadır.

İyonizasyonun amacı suyu (Cu++) ve/veya (Ag+) iyonları ile zenginleştirmekdir. Bu iyonlar Lejyonella bakterisi gibi negatif iyonlar ihtiva eden bakteriyolojik organizmalar ile birleşerek adı geçen selülleri tamamen yok etmektedirler.

İyonlar elektrotların(iyonizatörlerin) elektrolizi sonucu oluşmaktadırlar.
Lejyonella bakterisinin 2,5 saatte imhası için gerekli dozaj 0,1mg/l Cu++ dir. İmha süresinin 1,5 saat olması istendiğinde gerekli dozaj 0,2- 0,8 mg/l arasıdır. Gümüş iyonlarının varlığının bakır iyonlarına sinerji katacağı tabiidir.


Avantajları :

 • Su kalitesi içme suyu standartlarına uygundur.

 • Montajı kolaydır.

 • Bakım maliyeti düşüktür.

 • İyonizasyonun gerçekleşmesi ısıya bağımlı değildir.

 • Bakteri ve yosunlara karşı yüksek başarı sağlar.

 • İyonizatörlerin arızalanması durumunda bakteri üremez.

   

Dezavantajları :

 • Elektrotlar düzenli olarak temizlenmelidir.

 • İyon konsantrasyonu düzenli olarak kontrol edilmelidir.

  Bu teknoloji SANICHEM tarafından kabul edilip uygulanan teknolojidir.

  Teknojilerle ilgili detaylı bilgi edinmek için aşağıda belirtilen internet sitelerinden faydalanabilirsiniz

  www.legionella.org
  www.legionellose.com
  www.sanichem.fr

 


 

Tezulaş İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bağdat Caddesi No.: 205/12
34726 Çiftehavuzlar – İSTANBUL
Tel. :(090) 216 358 21 17 - 350 06 92
Fax.:(090) 216 368 39 31
www.tezulas.com
 www.tezulas-sanichem.com
 info@tezulas.com