Uygulama yöntemi, yosun ve bakteri üremesine uygun bir ortam oluşturan termal sular, her türlü sıcak su şebekeleri ve soğutma kuleleri su hatlarına elektroliz tekniği uygulayarak belli dozajda metal iyonlar enjekte etmektir.


Elektroliz sonucu oluşan iyonlar çok az miktardaki Ag+ iyonları ve Cu ++ bakır iyonlarıdır.


Sıcak su şebekeleri ve diğer su sistemlerinde yayılan bu iyonlar Legionella Pneumophila, Pseudomonas bakterileri, coliformlar, streptocoklar, staphylocoklar ve yosunların oluşmasını ve üremesini engelemektedirler.


Özellikle Lejyonella bakterisinden korunma veya tedavisi için, tıbbi ve ilmi olarak kanıtlanmış bakır-gümüş teknolojisinin halen kullanılan diğer tekniklere mukayese edilirse birçok avantaj sağladığı gözlemlenir.


Uygulama, korunma ve/veya tedavi amaçlı olarak tatbik edilebilinir.


Hangi yöntem uygulanırsa uygulansın, suyun değerleri insan kullanımı normları içinde kalmaktadır. (Şartname 2001/1220, tarih :20 aralık 2001)


İyonizatörler genelde Kanada'da üretilmekte olup, 2004 senesinden sonra bazı modeller Fransa'da üretilmeye başlamıştır.
 

 


 

Tezulaş İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bağdat Caddesi No.: 205/12
34726 Çiftehavuzlar – İSTANBUL
Tel. :(090) 216 358 21 17 - 350 06 92
Fax.:(090) 216 368 39 31
www.tezulas.com
 www.tezulas-sanichem.com
 info@tezulas.com